Đào Tạo

Lịch Đào Tạo KWVN (19-8-2019)

Lịch Đào Tạo KWVN (19-8-2019)

04:47 PM 14/08/2019281

Lịch đào tạo tại văn phòng KWVN ngày 19-8-2019. Chương trình được hướng dẫn bởi Trainer Diệu Xuân và Vũ Dũng

Đọc tiếp...
Lịch Đào Tạo KWVN (16-8-2019)

Lịch Đào Tạo KWVN (16-8-2019)

04:44 PM 14/08/2019256

Lịch đào tạo tại văn phòng KWVN ngày 16-8-2019. Chương trình được hướng dẫn bởi Mr.Việt , Mr.Hiếu, Mr.Vịnh

Đọc tiếp...
Lịch Đào Tạo KWVN (15-8-2019)

Lịch Đào Tạo KWVN (15-8-2019)

03:15 PM 13/08/2019280

Lịch đào tạo tại văn phòng KWVN về tư duy thành công, 4 kỹ năng quan trọng hỗ trợ công việc. Chương trình được hướng dẫn bởi chị Khang Nhung - Chuyên gia đào tạo môi giới bất động sản

Đọc tiếp...
Lịch Đào Tạo KWVN (14-8-2019)

Lịch Đào Tạo KWVN (14-8-2019)

02:59 PM 13/08/2019287

Lịch đào tạo tại văn phòng KWVN về việc minh họa các kỹ năng BĐS thực tế. Chương trình được hướng dẫn bởi chị Khang Nhung - Chuyên gia đào tạo môi giới bất động sản

Đọc tiếp...
Facebook