Đào Tạo

Lịch Đào Tạo KWVN (19-8-2019)

Lịch Đào Tạo KWVN (19-8-2019)

04:47 PM 14/08/201925

Lịch đào tạo tại văn phòng KWVN ngày 19-8-2019. Chương trình được hướng dẫn bởi Trainer Diệu Xuân và Vũ Dũng

Đọc tiếp...
Lịch Đào Tạo KWVN (16-8-2019)

Lịch Đào Tạo KWVN (16-8-2019)

04:44 PM 14/08/201920

Lịch đào tạo tại văn phòng KWVN ngày 16-8-2019. Chương trình được hướng dẫn bởi Mr.Việt , Mr.Hiếu, Mr.Vịnh

Đọc tiếp...
Lịch Đào Tạo KWVN (15-8-2019)

Lịch Đào Tạo KWVN (15-8-2019)

03:15 PM 13/08/201937

Lịch đào tạo tại văn phòng KWVN về tư duy thành công, 4 kỹ năng quan trọng hỗ trợ công việc. Chương trình được hướng dẫn bởi chị Khang Nhung - Chuyên gia đào tạo môi giới bất động sản

Đọc tiếp...
Lịch Đào Tạo KWVN (14-8-2019)

Lịch Đào Tạo KWVN (14-8-2019)

02:59 PM 13/08/201920

Lịch đào tạo tại văn phòng KWVN về việc minh họa các kỹ năng BĐS thực tế. Chương trình được hướng dẫn bởi chị Khang Nhung - Chuyên gia đào tạo môi giới bất động sản

Đọc tiếp...
Lịch Đào Tạo KWVN (13-8-2019)

Lịch Đào Tạo KWVN (13-8-2019)

02:56 PM 13/08/201925

Lịch đào tạo tại văn phòng KWVN về thủ thuật chốt sale bất động sản. Chương trình được hướng dẫn bởi chị Khang Nhung - Chuyên gia đào tạo môi giới bất động sản

Đọc tiếp...
Lịch Đào Tạo KWVN (12-8-2019)

Lịch Đào Tạo KWVN (12-8-2019)

02:47 PM 13/08/201932

Lịch đào tạo tại văn phòng KWVN về thủ thuật thiết lập mục tiêu tài chính và động lực làm việc. Chương trình được hướng dẫn bởi Chị Khang Nhung - Chuyên viên đào tạo môi giới bất động sản

Đọc tiếp...
Facebook