Đào Tạo

Lịch Đào Tạo KWVN (13-8-2019)

Lịch Đào Tạo KWVN (13-8-2019)

02:56 PM 13/08/2019240

Lịch đào tạo tại văn phòng KWVN về thủ thuật chốt sale bất động sản. Chương trình được hướng dẫn bởi chị Khang Nhung - Chuyên gia đào tạo môi giới bất động sản

Đọc tiếp...
Lịch Đào Tạo KWVN (12-8-2019)

Lịch Đào Tạo KWVN (12-8-2019)

02:47 PM 13/08/2019244

Lịch đào tạo tại văn phòng KWVN về thủ thuật thiết lập mục tiêu tài chính và động lực làm việc. Chương trình được hướng dẫn bởi Chị Khang Nhung - Chuyên viên đào tạo môi giới bất động sản

Đọc tiếp...
Facebook