LỊCH ĐÀO TẠO KWVN (21-8-2019)

Ngày đăng: 08:50 AM 20/08/2019 - Lượt xem: 251

 

 

 

ORIENTATION AGENT MỚI

Thời gian: 9h-12h

Nội dung: 

  • Giới thiệu về Keller Williams Vietnam
  • Chia sẻ Văn hóa Keller Williams Vietnam
  • Chương trình đào tạo
  • Công cụ hỗ trợ bán hàng, truyền thông...

Trainer: Khang Nhung 

Facebook