LỊCH ĐÀO TẠO KWVN (21-9-2019)

Ngày đăng: 10:36 AM 17/09/2019 - Lượt xem: 323

 
Thời gian: 8h-9h 

Nội dung: POWER UP (họp)

Trainer: Khang Nhung và đội nhóm 

 

Thời gian: 1h30-16h30

Nội dung: IGNITE 7 - CHỐT SALE P1

Trainer: Khang Nhung và đội nhóm 

 
Facebook