LỊCH ĐÀO TẠO KWVN (25-9-2019)

Ngày đăng: 10:45 AM 17/09/2019 - Lượt xem: 464

Thời gian:8-9H

Nội dung: POWER UP  

Trainer: Khang Nhung và đội nhóm

 

Thời gian: 1H30:16H30

Nội dung: IGNITE 9 ĐÀM PHÁN (P1)

Trainer: Khang Nhung và đội nhóm

 

Facebook