LỊCH ĐÀO TẠO KWVN (26-8-2019)

Ngày đăng: 09:07 AM 20/08/2019 - Lượt xem: 285

 

 

Thời gian: 8h-9h

Nội dung:

  • Chia sẻ sách đỏ 
  • Thành công tháng

Thời gian: 9h-10h

Nội dung:

Họp Trainer (ALC)

 

Trainer: Đội nhóm KW

Facebook