Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: Kiến thức tài chính để bán hàng

Course: Profitability - Agent Financials

4/5

Thời lượng: 4 tiếng (1 buổi học – 4 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

Nếu bạn là một người môi giới BĐS và mong muốn phát triển nó thành một sự nghiệp cho riêng mình .

Nội dung:

Khoá học các kiến thức cơ bản để bạn có thể dễ dàng quản lý tài chính khi hoạt động môi giới.

Mục tiêu:

  • Hiểu tiền của bạn đến từ đâu và đi đâu.
  • Học cách trở thành chủ doanh nghiệp, không chỉ là một môi giới bất động sản.
  • Xác định và quản lý chi phí kinh doanh của bạn.
  • Thiết lập doanh nghiệp của bạn để bảo vệ nó và tiền của bạn.
  • Tránh sự căng thẳng của thời gian với kế hoạch thích hợp.