Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Keller Williams có hàng trăm khoá học dành cho môi giới và các cấp độ quản lý sàn. Các khoá học này đã được chứng nhận và rất có ích. Keller Williams Vietnam đã mang các khoá học này về, điều chỉnh và triển khai đào tạo cho các sàn trực thuộc KW Vietnam.

Các khoá học tiêu biểu của KW Vietnam

Khám phá và mở rộng tài năng

Career Visioning

Thu thập KH tiềm năng

Lead Generation 36:12:3

Kiến thức tài chính để bán hàng

Agent Financials

Phát triển cây lợi nhuận tăng trưởng

Grow Your Profit Share Tree

Làm cách nào để có sự hài lòng của KH

Customer Experience

ALC

ALC Clinic For ALC members

Thắp sắng sự nghiệp

Ignite 2.0

Chiến thắng cùng người bán

Win with Sellers

Chiến thắng cùng người mua

Win with Buyers

Quản lý thời gian với 4-1-1

Time management with the 4-1-1

Đàm phán Win-Win

Win-Win Negotiation

6quan điểm cá nhân

The Six Personal Perspectives

Thành công lớn với tư cách là môi giới: truy vết và theo dõi khách hàng tiềm năng

MREA Admin: Lead Tracking and Follow-Up

Hướng dẫn môi giới mới vào hệ thống

Onboarding System

Chuyển đổi

Shift

The one thing

The one thing

Quản lý KH với Contact

Command Contact

Chăm sóc KH thông minh với smartplan

Command Smartplan

Quản lý quy trình mua bán BĐS

Command Opportunity

Thiết kế nội dung quảng cáo bằng Design

Command Design

Tạo quảng cáo trực tiếp trên Command

Command Campaign

Cộng tác xuyên biên giới với Referrals

Command Referrals

Tạo landing page miễn phí bằng Consumer

Command Consumer

Quản lý team bằng Command

Command Team