Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: ALC dành cho thành viên ALC

Course: ALC Clinic for ALC members

4.5/5

Thời lượng: 4 tiếng (2 buổi học – 2 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

  • Operating principals
  • Team leaders
  • Market center administrators
  • Productivity coaches
  • Các thành viên ALC
  • Các ứng viên ALC tiềm năng

Nội dung:

Trong khóa học định hướng kết quả này, các thành viên Hội đồng Lãnh đạo Liên kết (ALC) làm việc với các nhóm lãnh đạo của họ để xây dựng các chiến lược sẽ dẫn đến thành công của họ với tư cách là doanh nhân và lãnh đạo trong Market Center của họ. Khóa học này được thiết kế để giúp các thành viên ALC đạt được các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của họ thông qua cơ hội lãnh đạo duy nhất của thành viên ALC.

Mục tiêu:

  • Đi sâu vào các cơ hội của bạn để đạt được thông qua tư cách thành viên trên ALC
  • Trải nghiệm những hành động có thể giúp bạn tăng thu nhập thụ động, tăng năng suất, dự đoán chính xác thu nhập ròng của bạn và tạo ra một công ty mà bạn sẽ không bao giờ muốn rời bỏ.