Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: The one thing

Course: The one thing

4.5/5

Thời lượng: 18 tiếng (6 buổi học – 3 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

  • Tất cả môi giới
  • Lãnh đạo sàn
  • Tất cả những ai mà mong muốn tập trung hơn để làm việc có kết quả hơn

Nội dung:

Dựa trên cuốn sách “The one thing”, khoá học này sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn vào việc tập trung làm việc một cách có hiệu quả.

Mục tiêu:

  • Tập trung hơn, ít xao nhẵng hơn
  • Tăng năng suất công việc của mình.
  • Biết chọn lựa điều đúng đắn nhất để làm