Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: Hướng dẫn môi giới mới vào hệ thống

Course: Onboarding System

4/5

Thời lượng: 2 tiếng (1 buổi học – 2 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

MCA của Market Center

Nội dung:

Trong khoá học này, MCA của sàn sẽ học được quy trình của một người môi giới khi tham gia vào sàn sẽ cần trải qua những gì, MCA cần chuẩn bị những gì bao gồm các thoả thuận, hợp đồng, và chính sách

Mục tiêu:

  • Xác định được quy trình của một người môi giới khi mới tham gia sàn
  • Thoả thuận hợp tác với môi giới và sàn
  • Chính sách dành cho môi giới và khách hàng
  • Các bản hợp đồng môi giới, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng công chứng