Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: Cộng tác xuyên biên giới với Referrals

Course: Referrals

4.5/5

Thời lượng: 2 tiếng (1 buổi học – 2 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

  • Tất cả môi giới
  • Bất cứ ai quan tâm đến việc kết nối cộng tác bán hàng, nhất là bán hàng xuyên quốc gia

Nội dung:

Một trong những chìa khoá chính trong việc bán hàng và chốt giao dịch là cộng tác với các môi giới khác khi có phát sinh ra giao dịch BĐS, nhất là các cơ hội mua bán BĐS tại nước ngoài hay người nước ngoài mua bán BĐS tại Việt Nam. Khoá học này sẽ giúp bạn kết nối được với tất cả các môi giới trực thuộc sàn KW tại 61 quốc gia để có thể cùng nhau tạo ra các thương vụ thành công

Mục tiêu:

  • Biết cách sử dụng tính năng Referrals để tìm ra các môi giới trực thuộc các sàn của KW trên toàn cầu
  • Biết cách tạo lời đề nghị cộng tác và phản hồi các lời đề nghị cộng tác
  • Biết cách quản lý các lời đề nghị cộng tác