Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: Chăm sóc KH thông minh với Smartplan

Course: Command Smartplan

5/5

Thời lượng: 4 tiếng (2 buổi học – 2 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

  • Tất cả môi giới
  • Bất cứ ai quan tâm đến việc dùng công nghệ để chăm sóc cơ sở dữ liệu các mối quan hệ của mình

Nội dung:

Sau quá trình tạo cơ sở dữ liệu khách hàng, chăm sóc khách hàng là bước không kém phần quan trọng để có thể tạo tiền đề tốt để phát sinh ra các cơ hội bất động sản. Hầu hết môi giới đều biết chuyện này, nhưng để mà có thể chăm sóc khách hàng không phải là điều dễ dàng nhất là khi số lượng khách hàng tăng lên. Khoá học này sẽ giúp bạn sử dụng tính năng Smartplan kết hợp với Task trong Command nhằm tự động hay bán tự động trong việc chăm sóc khách hàng tiềm năng trong cơ sở dữ liệu khách hàng của bạn.

Mục tiêu:

  • Biết cách sử dụng tính năng Smartplan trong Command để tạo ra các kế hoạch chăm sóc khách hàng
  • Biết cách tìm các mẫu kế hoạch chăm sóc khách hàng từ thư viện của các môi giới trên toàn cầu và tải về để có thể áp dụng
  • Sử dụng tính năng Task để nhắc việc chăm sóc khách hàng
  • Quản lý các task một cách hiệu quả trên Command Mobile