Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: Kỹ năng châm ngòi

Course: Ignite

5/5

Thời lượng: 140 tiếng (20 buổi học – 7 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

Ignite là khoá học dành cho các môi giới mới bắt đầu hành nghề, hoặc môi giới mới tham gia KW và những người muốn bồi dưỡng hoặc truyền cảm hứng để xây dựng sự nghiệp lớn hơn.

Nội dung:

Một khóa học nền tảng bao gồm các kỹ năng cần thiết để trở thành chuyên gia bất động sản được lựa chọn. Ignite thúc đẩy các môi giới đạt được năng suất ngay lập tức đồng thời thiết lập nền tảng cho sự thành công và tăng trưởng ở bất kỳ thị trường nào và bất kỳ giai đoạn nào trong sự nghiệp của họ.

Mục tiêu:

  • Trở thành chuyên gia bất động sản
  • Tạo hệ thống tạo khách hàng tiềm năng dựa trên phạm vi ảnh hưởng của bạn
  • Tạo hệ thống theo dõi khách hàng tiềm năng bằng Command
  • Quản lý giao dịch từ cuộc hẹn đến khi chốt giao dịch