Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: Đàm phán Win-Win

Course: Win-Win Negotiation

4.5/5

Thời lượng: 7 tiếng (1 buổi học – 7 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

Các môi giới làm công việc đàm phán với người bán, người mua, môi giới cộng tác, chủ dự án, …

Nội dung:

Khoá học này sẽ giúp cho bạn gia tăng khả năng thành công khi đàm phán, chốt kèo trong quá trình hoạt động môi giới của mình.

Mục tiêu:

  • Khám phá các nguyên tắc cơ bản của các cuộc đàm phán đôi bên cùng có lợi để hoàn thành các giao dịch.
  • Chuẩn bị với các mục tiêu và chiến lược và biết khi nào nên nói không.
  • Tìm hiểu các chiến thuật được sử dụng trong đàm phán, khi nào nên sử dụng chúng và cách phản công khi chúng được sử dụng với bạn.
  • Xem cá tính của tất cả các bên đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc tìm kiếm sự thỏa hiệp và đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi.