Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: Thành công lớn với tư cách là môi giới - Truy vết và theo dõi khách hàng tiềm năng

Course: MREA Admin - Lead Tracking and Follow-Up

4.5/5

Thời lượng: 7 tiếng (1 buổi học – 7 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

  • Trợ lý môi giới
  • Quản lý tiếp thị và hành chính
  • Người điều phối chính khách hàng tiềm năng 
  • Môi giới hoạt động độc lập và mong muốn hệ thống hoá việc thu thập khách hàng tiềm năng
  • Team leaders và coaches

Nội dung:

Trong khoá học này, các thành viên trong nhóm sẽ học các kỹ năng cần thiết để tạo và triển khai và tích hợp các hệ thống quản lý tiếp thị và khách hàng tiềm năng. Các hệ thống này sẽ giúp đảm bảo cỗ máy tạo khách hàng tiềm năng khổng lồ của bạn tạo ra kết quả được theo dõi và quản lý.

Mục tiêu:

  • Xác định vai trò của điều phối viên trưởng nhóm để tối đa hóa giỏ hàng.
  • Xác định các phương pháp và chiến lược tiếp thị nhóm của bạn để tạo khách hàng tiềm năng.
  • Thảo luận về các kỹ thuật làm thế nào để thu hút khách hàng tiềm năng vào một điểm duy nhất cho nhóm.
  • Theo dõi khách hàng tiềm năng trong suốt quá trình giao dịch.
  • Tạo một kế hoạch hành động để thực hiện các hệ thống bạn đã học nhằm tăng lợi nhuận của bạn.