Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: Chuyển đổi

Course: Shift

4.5/5

Thời lượng: 84 tiếng (12 buổi học – 7 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

  • Tất cả môi giới
  • Bất cứ ai quan tâm đến các chiến lược để vượt qua khủng hoảng trong lĩnh vực BĐS

Nội dung:

Dựa trên cuốn sách “Chuyển đổi – SHIFT”, khoá học này sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn để phù hợp với thị trường đang thay đổi. 

Mục tiêu:

  • Tìm hiểu nguyên nhân khiến thị trường thay đổi.
  • Hiểu rằng thị trường luôn thay đổi; thị trường là thị trường, bất kể nhà nước là gì; và mọi người luôn cần mua hoặc bán do một số sự kiện thay đổi cuộc sống.
  • Nhìn thấy cơ hội ở bất kỳ thị trường nào bạn tham gia và hiểu tầm quan trọng của việc quay trở lại những điều cơ bản về bán hàng và giao tiếp.
  • Hiểu những gì người mua và người bán đang nghĩ và làm thế nào để giải quyết các mối quan tâm và mong đợi của họ.