Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: Quản lý thời gian với 4-1-1

Course: Time management with the 4-1-1​

4.5/5

Thời lượng: 3 tiếng (2 buổi học – 1.5 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

Bất kỳ ai muốn tìm hiểu về quản lý thời gian và khoá thời gian, chiến thuật năng suất cũng như cách tạo và triển khai 4-1-1.

Nội dung:

Quản lý thời gian và tối đa hóa năng suất của bạn bằng cách tập trung sức lực vào các hoạt động thực sự quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Ngăn chặn thời gian, chiến thuật năng suất và Hệ thống Mục tiêu Hành động 4-1-1 sẽ giúp bạn hoạt động với mục đích được nhắm mục tiêu. Bạn sẽ học cách làm việc thông minh hơn chứ không phải chăm chỉ hơn để đạt được các mục tiêu hàng năm, hàng tháng và hàng tuần.

Để tạo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống mà tất cả chúng ta đều cố gắng đạt được, hãy tìm đến Quản lý thời gian với 4-1-1. Khóa học này ưu tiên các hệ thống và công cụ bạn cần để hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian làm việc, thay vì dành nhiều thời gian hơn cho công việc

Mục tiêu:

  • Học cách tập trung vào 20% và hoạt động có mục đích.
  • Đặt mục tiêu hiệu quả và thiết lập trách nhiệm giải trình.
  • Tạo Bảng mục tiêu hành động 4-1-1 để giúp xác định mục tiêu và quản lý các hoạt động.
  • Thực hiện 4-1-1 với sự trợ giúp của các chiến thuật năng suất như chặn thời gian.