Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: Thu thập khách hàng tiềm năng

Course: Lead Generation 36:12:3

4.5/5

Thời lượng: 18 tiếng (6 buổi học – 3 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

Môi giới đã hoàn thành Ignite và đang trong giai đoạn phát triển trong sự nghiệp của họ. Tất cả các môi giới muốn làm mới hoặc nâng cao kỹ năng thu hút khách hàng tiềm năng của họ.

Nội dung:

Xây dựng dựa trên các nguyên tắc và thực tiễn của khóa học cơ bản của KWU, Ignite và trau dồi các chiến lược để tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tiếp thị và tận dụng cơ sở dữ liệu các contact của bạn.

Khám phá các chiến thuật để tạo khách hàng tiềm năng từ cơ sở dữ liệu các khách hàng đã từng gặp gỡ, việc cộng tác giữa môi giới với môi giới,… Đồng thời tìm hiểu cách chuyển đổi khách hàng tiềm năng của bạn thành cuộc hẹn và sau đó thành giao dịch đã chốt. Thiết lập các mục tiêu và phát triển một kế hoạch kinh doanh nhằm tối đa hóa các kỹ năng và thói quen mới của bạn.

Mục tiêu:

  • Tìm hiểu tầm quan trọng của việc tập trung vào việc tạo khách hàng tiềm năng.
  • Xây dựng giá trị và định vị của bạn để đảm bảo thành công với khách hàng.
  • Tìm hiểu các chiến lược cần thiết để giúp bạn tìm kiếm và tiếp thị cho khách hàng tiềm năng.
  • Tìm hiểu cách tận dụng cơ sở dữ liệu contact của bạn.
  • Áp dụng các kỹ thuật để biến khách hàng tiềm năng của người mua và người bán thành các cuộc hẹn.
  • Đặt mục tiêu và xây dựng kế hoạch kinh doanh.