Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: Làm cách nào để có sự hài lòng của KH

Course: Customer Experience

4.5/5

Thời lượng: 8 tiếng (1 buổi học – 8 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

Bất kỳ môi giới nào muốn cải thiện bộ kỹ năng trải nghiệm khách hàng của họ và kết hợp các hệ thống vào hoạt động kinh doanh của họ để dẫn đến các mối quan hệ chuyên nghiệp lâu dài cũng như tăng số lần lặp lại và giới thiệu.

Nội dung:

Chúng tôi muốn khách hàng của mình có được mức độ dịch vụ cao hơn mong đợi của họ và mang đến cho họ trải nghiệm khó quên, đó là sự khác biệt hữu hình, dễ chịu so với bất kỳ trải nghiệm nào họ đã có với một môi giới khác trong suốt hành trình bất động sản của họ.

Mục tiêu:

  • Xây dựng một hệ thống năm bước để đảm bảo trải nghiệm TUYỆT VỜI mọi lúc.
  • Phát triển một đề xuất giá trị mạnh mẽ mang lại những gì khách hàng muốn và cần nhất.
  • Có được nhiều cuộc hẹn hơn và nhiều danh sách hơn với khách hàng lặp lại và giới thiệu thông qua các bài đánh giá tích cực và lời chứng thực.