Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: Quản lý KH với Contact

Course: Command Contact

4.5/5

Thời lượng: 4 tiếng (2 buổi học – 2 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

  • Tất cả môi giới
  • Bất cứ ai quan tâm đến việc dùng công nghệ để tạo ra và quản lý cơ sở dữ liệu các mối quan hệ của mình

Nội dung:

Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng là bước đầu tiên và cũng là bước cực kỳ quan trọng trong việc xây dựng nên sự nghiệp môi giới của bạn. Bởi vì các thương vụ thành công trong việc môi giới BĐS xuất phát từ các mối quan hệ quen biết rất nhiều. Tuy nhiên, hầu hết môi giới quản lý các tập chăm sóc khách hàng của mình một cách sơ sài, thủ công. Điều này dẫn đến rất mất thời gian và không hiệu quả khi truy vấn và tìm kiếm các cơ hội tiềm năng trong quá trình làm môi giới. Chính vì vậy, khoá học này sẽ giúp bạn sử dụng công nghệ nhằm mang lại sự thuận tiện và hiệu quả nhất trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng cùa mình.

Mục tiêu:

  • Biết cách sử dụng tính năng Contact trong Command để lưu trữ khách hàng
  • Biết cách phân loại khách hàng bằng cách sử dụng thẻ (tag)
  • Biết cách ghi lại nhật ký tương tác với khách hàng
  • Sử dụng Command Contact trên Command Mobile khi đi thực địa