Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: Khám phá và mở rộng tài năng

Course: Career Visioning

4.5/5

Thời lượng: 18 tiếng (6 buổi học – 3 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

Bất cứ ai muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công thông qua những người khác. Các hệ thống và công cụ trong khóa học này có thể áp dụng cho mọi hoạt động tuyển dụng hoặc tuyển dụng.

Nội dung:

Các doanh nghiệp vĩ đại thành công tỷ lệ thuận với các nhân tài mà họ sở hữu. Khoá học Khám phá và mở rộng tài năng (Career Visioning) cung cấp các hệ thống đã được chứng minh để đảm bảo rằng những người giỏi nhất và thông minh nhất – tài năng có nhiều khả năng thành công nhất nằm trong team hay trong Market Center của bạn. Điều này sẽ giúp đưa doanh nghiệp hay sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.

Thành công của bạn sẽ không được đo bằng mức độ bạn hoàn thành; nó sẽ được đo lường bằng mức độ bạn hoàn thành công việc thông qua người khác. Career Visioning là khóa đầu tiên trong một loạt các khóa đào tạo lãnh đạo được thiết kế để trao quyền cho bạn tìm kiếm, đào tạo và lãnh đạo tài năng tương lai của mình.

Mục tiêu:

  • Tìm hiểu cách xác minh Báo cáo phù hợp với công việc và cá nhân để tuyển dụng và tuyển dụng.
  • Làm chủ quy trình phỏng vấn toàn diện giúp giảm bớt phỏng đoán và cho phép bạn hiểu thấu đáo cũng như xây dựng mối quan hệ với những tài năng tiềm năng.
  • Thiết lập các mối quan hệ kinh doanh mới của bạn để thành công với những kỳ vọng trao quyền