Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: Phát triển cây chia sẻ lợi nhuận của bạn

Course: Grow Your Profit Share Tree

4.5/5

Thời lượng: 4 tiếng (1 buổi học – 4 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

Bất cứ ai quan tâm đến cơ hội tạo ra thu nhập thụ động.

Nội dung:

Củng cố công việc kinh doanh và cuộc sống của bạn với cơ hội tạo ra thu nhập thụ động của Cây chia sẻ lợi nhuận. Đó là đôi bên cùng có lợi và đó cũng là triết lý của KW.

Bởi vì chúng tôi thực sự tin rằng cùng nhau, mọi người sẽ đạt được nhiều hơn — và chúng tôi sẵn sàng biến niềm tin đó thành hành động —tại Keller Williams, bất kỳ cộng sự nào giúp phát triển Market Center có lợi nhuận đều có thể được tưởng thưởng bằng thu nhập thụ động, tiềm năng dài hạn mà không gặp bất kỳ rủi ro hoặc phải đầu tư bất kỳ khoản vốn nào.

Chia sẻ lợi nhuận là một phương tiện rất thiết thực để gia tăng sự giàu có cho bạn và gia đình bạn. Nó đã giúp nhiều gia đình trong hệ thống của chúng tôi tài trợ cho cuộc sống mà họ đã hy vọng. Nó có thể giúp bạn và những người thân của bạn nữa.

Mục tiêu:

  • Khám phá cơ hội thu nhập thụ động.
  • Tìm hiểu cách hoạt động của cây Chia sẻ lợi nhuận.
  • Tìm hiểu cách xây dựng Cây chia sẻ lợi nhuận của bạn.
  • Xây dựng một kế hoạch.