Keller Williams Vietnam

ĐÀO TẠO CỦA KELLER WILLIAMS VIETNAM

Khoá học: Quản lý team bằng Command

Course: Command Team

4.5/5

Thời lượng: 8 tiếng (4 buổi học – 2 tiếng/buổi học)

Ai là người nên học khoá này:

  • Tất cả môi giới
  • MCA của Market Center
  • Rain Maker hay bất cứ ai muốn lập team BĐS

Nội dung:

Có rất nhiều cách để thu hút khách hàng tiềm năng. Chạy quảng cáo facebook và email marketing là một trong những cách phổ biến nhất. Tuy vậy, rất nhiều môi giới gặp khó khăn khi chạy quảng cáo như bị facebook chặn quảng cáo, không biết cách thiết lập chạy, không biết cách quản lý chạy quảng cáo. Qua khoá học này sẽ giúp môi giới và các team leader của sàn có thể chạy quảng cáo BĐS bằng facebook và email một cách dễ dàng hơn ngay trên chính trực tiếp trên Command. 

Mục tiêu:

  • Rain Maker biết cách sử dụng công nghệ để thiết lập các quy tắc phân phối khách hàng tiềm năng trong team và biết cách phân quyền các thành viên trong team
  • Các thành viên trong team biết cách sử dụng cơ sở dữ liệu chung của team để tạo ra các cơ hội mua bán bất động sản
  • MCA biết cách sử dụng Command Team để duyệt tạo team và hướng dẫn các quy trình và các thủ tục trong quá trình hình thành team BĐS